| |     ћирилица | english  
Naslovna
Često postavljana pitanja

Potrebna su mi dokumenta iz Srbije. Da li mogu da ih pribavim preko konzulata?

Posredstvom GK R. Srbije u Štutgartu, možete pribaviti izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih (na domaćem ili na internacionalnom obrascu) koje se vode kod matičnih službi u Republici Srbiji, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o nekažnjavanju. U postupku pribavljanja navedenih dokumenata posredstvom konzulata, ne postoji mogućnost nadovere istih pečatom APOSTIL.

Takse za pribavljanje dokumenata možete videti u pogledajte cenovnik istaknutom na internet strani konzulata.

Šta mi je potrebno od dokumenata i kada najranije mogu da podnesem zahtev za nov pasoš?

Potrebno je da stranke prethodno zakažu termin za podnošenje zahteva za novu putnu ispravu, što mogu učiniti  preko broja telefona +49711-601706-22.
Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, potrebno je priložiti:
    • Prethodnu putnu ispravu;
    • Dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj;
    • Taksa za novi pasoš iznosi pogledajte cenovnik, i plaća se iskljulivo platnom EC kartom na šalteru konzulata.
Prilikom podnošenja zahteva za pasoš nije potrebno priložiti Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu (stranke  potpisuju saglasnost da se navedena dokumenta pribave službenim putem), osim u slučajevima promene prezimena usled zaključenja braka, izrade prvog pasoša za dete i drugim slučajevima gde je došlo do promene podataka.
Postupak obrade zahteva i izdavanja nove putne isprave iznosi do 60 dana.
Zahtev za nov pasoš može se podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša.

Koja je procedura podnošenja zahteva za pasoš za maloletno dete?

U GK R. Srbije u Štutgartu možete podneti zahtev za izdavanje nove putne isprave za vaše maloletno dete, koje mora biti prisutno radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju.

Potrebna su sledeća dokumenta:
 -      Važeće putne isprave roditelja,
-      Dokaz o regulisanom boravku deteta i roditelja u SR Nemačkoj,
-      Prethodna putna isprava deteta (ukoliko postoji).

Ukoliko je otac upisan u IMKR deteta, potrebno je prisustvo oba roditelja;
prisustvo jednog roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja;
prisustvo jednog roditelja koji ima odluku suda  da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju poneti i odluku suda).

Taksa za zahtev za izdavanje pasoša iznosi pogledajte cenovnik i plaća se isključivo platnom EC kartom na šalteru konzulata.

Zahtev za novi pasoš može se podneti najranije sedam meseci pre isteka aktuelnog pasoša.


Izgubio sam pasoš, želim da putujem za Srbiju.

U slučaju gubitka pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu vašeg boravka u SR Nemačkoj, radi podnošenja prijave gubitka putne isprave – Verlustanzeige, i pribavljanja odgovarajuće potvrde o tome.

Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, konzulat vam može izdati putni list, kao putnu ispravu kratkog roka trajanja koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja. U tu svrhu potrebne su vam dve slike i potvrda o gubitku pasoša – Verlustanzeige, a konzularna taksa za zahtev iznosi pogledajte cenovnik.

Ukoliko želite podneti zahtev za izdavanje novog pasoša, potrebno je da dostavite potvrdu o gubitku pasoša – Verlustanzeige i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, a konzularna taksa za ovaj zahtev iznosi pogledajte cenovnik

Želeo bih da prijavim novorođeno dete.

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije možete podneti preko konzulata,  uz sledeću dokumentaciju:
    • Važeći pasoši oba roditelja (prisustvo oba roditelja prilikom podnošenja zahteva),
    • Izvod iz matične knjige rođenih za dete, na internacionalnom obrascu, ne stariji od šest meseci,
    • Izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva pred nadležnim nemačkim organom (original ili overena kopija) sa pečatom APOSTIL i prevodom na srpski jezik ako roditelji nisu u braku
Taksa za prijavu rođenja iznosi pogledajte cenovnik. i plaća se isključivo platnom EC kartom šalteru konzulata.

Po upisu deteta u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i pribavljanju srpskog izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu, roditelji mogu zajedno podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.

Želeo bih da podnesem zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Preko konzulata stranke mogu podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije a uz zahtev je potrebno priložiti sledeća dokumenta:

- važeći pasoš Republike Srbije,
- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (original overen pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik ili rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (overena kopija overena pečatom APOSTILLE), sa prevodom na srpski jezik. Prevod dokumenata izdatih od strane nadležnih nemačkih organa može se izvršiti u konzulatu. Taksa za prevod dokumenata iznosi pogledajte cenovnik.

Taksa za otpust iz državljanstva Republike Srbije iznosi pogledajte cenovnik. i plaća se isključivo platnom EC kartom prilikom podnošenja zahteva.

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti preko konzulata, a konzularna taksa za uvođenje u vojnu evidenciju pogledajte cenovnik..

Želeo bih da se venčam u konzulatu.

U konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije. Potrebno je da budući bračni drugovi dođu lično u konzulat, radi zakazivanja termina za venčanje.

Za sklapanje braka potrebna je sledeća dokumentacija:
    • Važeći pasoši Republike Srbije,
    • Kopije pasoša dva svedoka (pasoši R. Srbije)
Druga potrebna dokumenta za venčanje biće pribavljena službenim putem, na osnovu vaše pisane saglasnosti.
Taksa za sklapanje braka iznosi pogledajte cenovnik i plaća se u isključivo EC kartom na šalteru konzulata.

Razvela sam se u SR Nemačkoj. Da li kod vas mogu da podnesem zahtev za priznanje strane sudske odluke?

Zahtev za priznavanje inostrane sudske odluke o razvodu braka ne možete podneti preko konzulata, već samo direktno kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu vašeg prijavljenog prebivališta.

Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude, overen pečatom APOSTILLE i sa zvaničnim prevodom na srpski jezik.

Potrebno mi je uverenje o nekažnjavanju.

Preko konzulata možete podneti zahtev za izdavanje uverenja o nekažnjavanju. Zahtev se podnosi lično, uz važeći pasoš Republike Srbije, a konzularna taksa pogledajte cenovnik.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Često postavljana pitanja
Promocija R. Srbije kao povoljne destinacije za poslovanje
Informacija o beležničkim uslugama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari